Innhold Meny
Vangen & Plotz
  1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Det du trenger å vite om universell utforming

Det du trenger å vite om universell utforming

Flere enn du tror vil ha nytte av at tjenestene dine følger kravene til universell utforming. Vi forteller deg hvordan.


Skrevet av: Linn Therese Kohmann Prosjektleder/Seniorrådgiver strategisk kommunikasjon 46955195 linn@vangenplotz.no
Digital strategi og forretningsutvikling, kommunikasjon, digital markedsføring, SoMe, universell utforming, innholdsarkitektur, Inbound Marketing og annonsering.

Publisert 01 mars, 2022
Illustrasjon universell utforming digitale tjenester

Sannsynligvis er det flere enn du tror i din målgruppe som vil ha nytte av at tjenestene dine følger kravene til universell utforming av nettsider. Det kan være mange årsaker til at noen trenger at en digital tjeneste er universelt utformet i en eller annen form.

Visste du at alle private og offentlige bedrifter allerede har 35 lovpålagte krav knyttet til universell utforming og at dere kan straffes med dagbøter dersom dette arbeidet ikke prioriteres? Så om du ikke har hatt fokus på dette tidligere foreslår vi at du vier 2022 til å jobbe med å sikre tilrettelagte digitale tjenester for alle brukerne av dine kanaler og plattformer.

Hva betyr universell utforming

Universell utforming innebærer å tilpasser innhold og funksjonalitet på en måte som gjør nettsiden din tilgjengelig for flere brukere. Fra og med 2023 blir kravene til universell utforming for offentlige virksomheter utvidet med 14 nye punkter, i tillegg til at alle offentlige bedrifter plikter å ha en tilgjengelighetserklæring som beskriver og begrunner eventuelle avvik.

Tilsynet for universell utforming vil sikre at alle følger forskrift om universell utforming av IKT som norske bedrifter er forpliktet til å følge gjennom et nytt EU webdirektiv. Det innebærer både å skrive med et klart språk og gjennomføre test universell utforming.

Hvorfor er universell utforming viktig?

Målet med universell utforming av applikasjoner og nettsider er at de skal være tilgjengelig for alle. Det handler om å forenkle og tydeliggjøre både språket, utformingen og funksjonaliteten på nettsiden eller applikasjonen sånn at flest mulig kan ta del i og benytte seg av innholdet. Du tenker kanskje at dine målgrupper ikke trenger “spesialtilpassede” nettsider, men der tar du mest sannsynlig feil. En stor del av befolkningen i alle aldersgrupper og samfunnslag sliter med å bruke digitale tjenester av ulike grunner.

Før i tiden havnet de som ikke klarte å lese eller avkode visuell eller skriftlig informasjon i et utenforskap. Med dagens digitale muligheter er det enkelt å sørge for at de som har behov for tilpassing kan bruke sine digitale hjelpemidler på dine tjenester. Det er derfor vanskelig å se noen god grunn til at noen skal holdes utenfor informasjonsflyten.

Dagbøter universell utforming

Offentlige virksomheter har flere krav til universell utforming. Å ikke oppfylle kravene kan i verste fall føre til høye dagbøter. Universitetet i Bergen er en av de som fikk merke dette, da deres nettside og eksamensløsning hadde feil på 8 av 11 lovkrav knyttet til universell utforming. De fikk dagbøter på 150 000 kr i over et halvt år før løsningen var i orden og godkjent.

Nå som lovkravene utvides med ytterligere 14 punkter bør derfor særlig offentlige bedrifter prioritere ressurser til å rette opp i eventuelle feil og mangler før fristen i februar 2023. Les mer om UIB sine dagbøter på digi sine nettsider

Kontakt oss for hjelp med digital markedsføring!
Skjermbilde 2022 02 16 kl 21 34 25

Hvem er universell utforming for?

Det kan være mange årsaker til at man trenger at en digital tjeneste er universelt utformet. Noen er født med funksjonshemminger, mens andre oppstår etter en skade eller sykdom. Noen er forbigående, mens andre er livslange og kan føre til at man blir stående på utsiden av samfunnet i mange sammenhenger dersom vi ikke legger til rette for at digitale hjelpemidler kan benyttes.

Eksempler på utfordringer og løsninger gjennom universell utforming:

Hørsel: De som har hørselsproblemer, som enten er døve eller har en redusert hørsel. De trenger blant annet at videoer et tekstet. En del med hørselsutfordringer kan også kan ha utfordringer med å lese raskt nok eller orientere seg dersom det blir mye visuell støy, så for hørselshemmede er god visuell oppbygging av siden vesentlig.

Syn: De som har ulike synsutfordringer, enten ved at de er helt blinde, svaksynte eller har andre koordinasjonsproblemer på grunn av en synsskade. Det kan også gjelde noe så enkelt som at noen har glemt lesebrillene hjemme, er fargeblinde eller at synet forandrer seg med årene.

Motoriske problemer: De som har motoriske problemer, for eksempel ved lammelser, skjelving og lignende har ofte hjelpeutstyr som pekere eller annet navigasjonsutstyr for å kunne manøvrere pc/mac/nettbrett og lignende. Her vil eksempelvis mulighet til å justere hastighet og plassering av handlingsknapper være avgjørende for hvor tilgjengelig en tjeneste er for brukerne. Det er også viktig at hele nettstedet kan manøvreres og benyttes uten musepeker, ved hjelp av eksempelvis tab.

Kognitive utfordringer: Gruppen med ulike kognitive utfordringer er en stor og sammensatt gruppe. Dette kan være mennesker med alt fra lese- og skrivevansker, konsentrasjonsproblemer, problemer med å orientere seg digitalt, problemer med å forstå og lære mønster og problemer med å huske fra gang til gang. Det er også viktig å være klar over at hele 14 prosent av nordmenn er tilnærmet ikke-digitale, og derfor har ekstra behov for at tjenester digitalt er enkelt og forståelig satt opp.

Felles for flere av gruppene er:

  • Behov for tydelige handlingsknapper og lettfattelig språk.
  • Behov for strukturert og god flyt på overskrifter og innhold
  • Mulighet for nedsatt hastighet slik at man kan bruke lengre tid på å fullføre en handling uten at man blir logget ut eller prosessene stopper opp.

Det vil ha mye å si for brukergruppenes opplevelse av dere som kunde- eller brukerorienterte at disse tingene er godt ivaretatt på nettsiden deres.

Hjelp til universell utforming

Vi i Vangen & Plotz kan hjelpe deg både teknisk og redaksjonelt knyttet til universell utforming. Vi starter med en teknisk gjennomgang av nettsiden din. Da ser du raskt hvordan du scorer i forhold til de lovpålagte kravene. Basert på den scoren kan vi sammen bli enige om hva dere eventuelt trenger teknisk bistand til og hvor mye jobb det vil være å optimalisere sidene deres.

Det er viktig å også gå gjennom visuelle elementer, filmer, bilder, handlingsknapper, lenker og tekster og se på om dere jobber i henhold til anbefalinger og krav. Dette kan vi bistå med.

Det kan være både nyttig og sundt med en kvalitetssjekk og gjennomgang av eget innhold med jevne mellomrom. Selv hvis du har redaktører som kjenner godt til både redaksjonelle krav knyttet til universell utforming og anbefalinger knyttet til klar språk. Les mer om klar språk her

Redaktørkurs for universell utforming

Det er viktig at redaktører får opplæring i å skrive universelt utformet. Det er et kontinuerlig arbeid å holde nettsidene godt optimalisert, men følger man med på statistikker og ser på hvilke nettsider som treffer best på målene sine så ser man at dette er arbeid det er verdt å ta seg tid til. I Vangen & Plotz mener vi målet bør være å bli den bedriften med de aller mest fornøyde kundene/brukerne, fordi dere har brukt mulighetene som ligger i digitalisering til å gjøre verden litt lettere for alle brukergrupper - særlig de med behov for litt tilpasning.

Kontakt oss for hjelp med digital markedsføring!