Innhold Meny
Vangen & Plotz
  1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Hvordan kan Vangen og Plotz bidra til at du jobber smart digitalt?

Hvordan kan Vangen og Plotz bidra til at du jobber smart digitalt?

Skal man jobbe smart digitalt innen både markedsføring, salg og kundeservice må man koble kompetansen fra mange ulike fagfelt


Skrevet av: Linn Therese Kohmann Forretningsutvikler - HR og kommunikasjon 46955195 linn@vangenplotz.no
Jobber med HR, lederstøtte, ressursplanlegging, intern og ekstern kommunikasjon, Kommunikasjonstrategi, SoMe, GoogleAds, Programmatic, Innholdsprod. og Web.

Publisert 01 april, 2020

Det å jobbe smart digitalt med både markedsføring, salg og kundeservice involverer kompetansen fra mange ulike fagområder hos oss. Skal man lykkes er det viktig med en rød tråd som gjennomsyrer alt fra hvilke konkrete mål man setter seg for sin digitale tilstedeværelse til hvilke tekniske løsninger man tar i bruk for å oppnå de ønskede målene. Ikke minst er det viktig med en plan for hvordan man velger å kommunisere i ulike kanaler.

I denne artikkelen forteller vi litt om hvordan vi i Vangen & Plotz hjelper våre kunder å jobbe smart digitalt.

Gode mål er grunnlaget

En god plan for kommunikasjon og markedsføring er en avgjørende del av det å jobbe smart digitalt. Mange bedrifter bruker mye tid og penger på å oppgradere nettsiden, skaffe seg et nytt CRM system, legge produktene sine over i nettbutikk eller leie inn noen til å lage dyre reklamefilmer til bruk i sosiale medier.

Alt dette kan være gode investeringer, men ikke glem å ha en plan for hvordan du skal hente ut effekten av digitale investeringer. Med gode mål strukturert i en kommunikasjons- og markedsplan sikrer du at du tar ut gevinsten av de store og ofte ressurskrevende prosjektene du setter i gang digitalt.

Ikke gå deg bort i gode ideer

I dagens samfunn finnes det fantastisk gode muligheter digitalt, i alle prisklasser. Man kan velge å gjøre mye selv med “out of the box”-løsninger eller skreddersy løsninger som passer akkurat din bedrift. Uansett er det viktig å passe seg for å gå seg bort i alle mulighetene. For selv om nesten alt er mulig så er det ikke sikkert alt er nødvendig eller smart.

Vi tør påstå at de som klarer å prioritere de viktigste og riktigste tiltakene først er de som ender opp med å bruke minst penger, tid og kapasitet på kommunikasjon, markedsføring og utstyr. Klarer man i tillegg å sette opp god måling og analyse av KUN de faktorene man kan og ønsker å gjøre noe med skaffer man seg et styringsverktøy for evaluering og stadig forbedring av de tiltakene man setter igang. Det er det vi kaller å jobbe smart digitalt. Les fem gode grunner til å sette opp en Google Data Studio-rapport her

Nettsiden er navet - finner kundene det de skal?

God markedsføring starter med å ha nettsiden og innholdet strukturert på en måte som passer inn i dine målgruppers kundereiser.

Kundereisen forteller deg hvor skoen trykker

Enhver kundereise er individuell og unik, og nøkkelen er å bruke den informasjonen du allerede har om målgruppene dine, kombinert med kundeintervjuer og informasjon fra eksisterende datakilder for å strukturere opp potensielle kundereiser. Målet er at kundene skal ha opplevelsen av å bli møtt på sine utfordringer og behov nesten før de er klar over det.

Man lurer ikke på det samme første gang man er inne og ser et produkt som man gjøre dersom man har god kjennskap til produktet, har sett mange reklamefilmer på Facebook og YouTube og er inne på nettsiden for femte gang. Kundereisen skal gi svar på hvilken informasjon kunden trenger i hvilken kanal i de forskjellige stadiene. Innholdet man viser bør være strukturert og skrevet på en slik måte at både en nysgjerrig ny kunde og en stamkunde som vet akkurat hva han vil ha finner det de leter etter raskest mulig, med færrest mulig klikk.

Viktig med gode personas

Forenkling, tydelige veier videre på alle sider og riktige søkeord på nett er noen av stikkordene som er viktig når man jobber med nettsider. For å vite hva som bør være enkelt og hvilke utfordringer og problemer kundene deres sitter med bygger vi sammen med deg en eller flere personas, tegne opp kundereiser og operasjonalisere dette i konkrete søkeord og fraser som blir viktige for handlingsknapper, innholdsproduksjon, kundeservice og salg. Les om hvordan du kan bygge en god persona her.

Kartlegg en eller flere kundereiser

I Vangen & Plotz starter ethvert prosjekt med en kartlegging av kundereisene for de forskjellige målgruppene din bedrift har. Svarene vi finner blir grunnlaget for hvordan vi foreslår å bygge opp nettsiden, innholdet og konverteringspunktene (handlingsknappene) dine. Det er flere måter å gjøre en kaetlegging av kundereise på. Noen ganger sitter kundene på mye rådata og innsikt allerede, mens andre ganger er det nødvendig med en større innsiktsfase der man blant annet innhenter informasjon fra eksisterende eller potensielle kunder.

  1. Dette gjøres typisk gjennom kundeintervjuer ca 10-15 stk per målgruppe som sammenstilles i form av personas og kundereise.
  2. Vi gjennomfører også en nøkkelordsanalyse for å fange opp hvilke søketermer det er viktig å bygge innhold rundt. De tingene mange kunder googler etter og lurer på er det viktig at du som bedrift treffer på med ditt innhold. Både på nettsiden og andre digitale kanaler.
  3. Ofte analyserer vi eksisterende kanaler og nettside for å se på hvilke steder kundene ramler av.

Kan eksisterende innhold forbedres?

Når man har skaffet seg en god oversikt og kartlagt kundereisen er det på tide å se på eksisterende innhold. Et spørsmål er om man kan bruke allerede eksisterende innhold mer strategisk enn man gjør i dag. Ofte ser vi at bedrifter har mye godt innhold på nettsidene sine, men mangler tydelige “call to actions”/Handlingsknapper og tydelige veier videre i nettstrukturen sin. I tillegg ser vi at mange kan for lite om det å skrive godt for nett, og ikke jobber godt nok med riktig bruk av overskrifter for å møte kundens spørsmål og søkefraser i google. Her kan vi hjelpe til.

Få hjelp til innholdsstruktur og SEO

Vi kommer gjerne og gjennomfører en workshop sammen med deg for å få strukturert innholdet på en måte som bidrar til bedre organisk synlighet og som plasserer innholdet inn i de forskjellige stadiene av kundereisen. En nøkkel her er å finne gode handlinger på enhver side, enten skal man klikke på en knapp (Meld deg på… Kjøp nå… Ta kontakt…), Fylle ut et skjema, laste ned en nyttig plakat og lignende, eller så skal man kanskje få kunden til å klikke videre til mer informasjon eller andre lignende produkter. Vår jobb er å hjelpe dere å se muligheter, men også konkretisere og forenkle så mye som mulig.

Ikke lag innhold som ikke skal deles

Dersom du ikke har en plan for å dele innholdet ditt med noen det er relevant for bør du ikke bruke ressurser på lage det. Det ligger alt for mye godt innhold på norske nettsider som utkonkurrerer seg selv. Ofte fordi man skriver om det sammen mange ganger på rad med samme ord og søkefraser, eller fordi man glemmer å slette gammelt innhold. Vårt klare råd er derfor: Bruk kun tid på å lage eller revidere innhold du har en plan for. Hvem ønsker du å treffe, hva ønsker du å si (og hva ønsker de å høre), hvorfor, i hvilke kanaler og med hvilket mål?

Hvordan lage en god redaksjonsplan?

I tillegg til å bidra til flere organiske treff på innhold på nettsidene jobber vi i Vangen & Plotz mye med planlegging av innhold som skal deles i sosiale medier eller nyhetsbrev. Vi kan bidra med å lage konkrete publiseringsplaner og sosiale medie-kampanjer målrettet mot forskjellige målgrupper i ulike deler i kundereisen. Vi gir deg også gode eksempler på hvordan du bør utforme budskapet ditt ulikt i de ulike kanalene. Hvilke kanaler som er riktig for din bedrift vil variere utfra hvem som er målgruppene dine og hva slags type tjeneste eller produkt du tilbyr. Her har vi erfaring med mange ulike bransjer og kundegrupper, og kan komme med gode råd.

Les mer om hvordan du planlegger innhold til sosiale kanaler her.

Mange eller få kanaler, gjøre alt selv eller få hjelp?

Vi i Vangen & Plotz kan enten ta ansvar for både utforming, publisering og oppfølging av slike innlegg, eller sammen med deg lage planen og noen gode eksempler til etterfølgelse og så gjør du den operative jobben selv. Noen ganger inneholder en spredningsplan mange ulike sosiale kanaler, programmatiske kanaler (eksempelvis betalte artikler i aviser eller bannerannonser rettet mot ulike grupper på nettsider), søke-kanaler (eksempelvis google og bing) eller nyhetsbrev. Andre ganger er man kun i få kanaler eller har en svært spesifikk målgruppe. Det er uansett viktig å være bevisst på hva man deler, til hvem, hvordan og hvorfor.

Annonserer du smart?

Mange bedrifter bruker mye penger på annonsering i ulike kanaler. I tillegg har mange bedrifter endel operative tiltak og markedsprodukter, som messer, kataloger, bannere, sponsorvirksomhet og så videre.

Sørg for at annonsering henger sammen med andre tiltak

Når vi har innsyn i planene for annonsering i både sosiale medier som fFacebook ,Instragram, Snaphat og YouTube samtidig som vi setter opp programmatiske kampanjer og drifter annonsering i Google Ads sikrer vi at du har en god helhet i hvordan du framstår utad. Vi sikrer også at de samme nøkkelordene som kundene googler etter er de vi bygger kampanjer rundt i sosiale kanaler eller nyhetsbrev. Fordi vi måler alle kampanjer opp mot de overordnede målene for kundereisen kan vi raskt endre strategi og tiltak for å treffe bedre på det som faktisk fungerer, og skalerer ned de tiltakene som koster unødvendig mye.

Når du vet hvilke søkefraser du bør treffe på sparer du penger

Når vi drifter Google Ads for kunder og samtidig har innsikt i hvordan nettsiden er oppbygd, hva som er tanken bak innholdet og hvor det passer inn i kundereisen har vi en helt annen forståelse for hva som skal til for å skape resultater. Mye av fremgangen i Google Ads ligger i hvordan man har strukturert sin nettside, hvor enkel den er å navigere i og om innholdet svarer til kundens forventninger.

Kombinasjon av teknisk og kommunikasjonsfaglig kompetanse

Fordi vi har kompetanse og innsikt i både innholdsmessige og tekniske faktorer som påvirker annonsene dine, samtidig som vi raskt kan endre både tekniske og innholdsmessige ting på nettsiden har vi forutsetninger for å optimalisere for bedre resultater enn noen som kun drifter selve distribusjonen.

Hva koster det å få hjelp av V&P sine digitale rådgivere?

Vi tilpasser oss kundens organisasjon og hvordan dere ønsker å jobbe. Vi har vært god støtte til markedsavdelinger som har lagd innhold selv i form av strukturering og tips til å skrive for nett. Vi kan også ta oss av hele jobben. Nøkkelen er uansett å få til et godt samarbeid og at vi forstår hvem du er og hva du trenger.

Alt fra 5000,- til 100 000,- per måned

Hvor mye bistand du trenger til kartlegging, strategi, idemyldring, planlegging og eventuelt produksjon avhenger veldig av hvor stort team du har internt i bedriften og fagkompetanse på de som jobber med deg. I noen bedrifter holder det å ha en workshop med oss der vi sammen lager en overordnet kanalstrategi og redaksjonsplan for publisering (c:a kr 15 000,-) mens andre ganger fungerer vi som bedriftens markedsavdeling og både initierer, planlegger og gjennomfører alle kommunikasjons og markedstiltak i digitale kanaler (fra c:a 25 000 - 100 000,- per mnd).

Skriv for kundene og Google

Noen ganger gjør kundene selv markedsarbeidet, men leier inn innholdsteamet fra Vangen & Plotz for å restrukturere eksisterende innhold på nettsiden og eventuelt skrive det om slik at det treffer bedre i Google-søk. Noen har også behov for å bygge Pillar Pages som tar for seg et større overordnet tema på en god måte, eller trenger hjelp til å lage gode landingssider for et konkret produkt eller tjeneste, med tilhørende skjema eller handlingsknapp.

Vil du lære mer tilbyr vi foredrag, kurs og workshops

Vi kjører både foredrag, workshops, kurs og seminarer med jevne mellomrom. Her kan vi både skreddersy for den enkelte bedrift eller du kan melde deg på våre felles aktiviteter. Enkelte kurs er heldagskurs der du sammen med 4-5 andre bedrifter jobber praktisk med din egen organisasjon i en hel dag samtidig som du får høre andres erfaringer og kan få innspill fra både oss og andre i samme situasjon som deg. Andre ganger kjører vi 2 timers-seminar eller rene faglige foredrag innen ulike tema knyttet til digital markedsføring, salg, web og strategi.

Er du interessert i å komme på våre kurs foredrag innen digital markedsføring? Følg med på kommende kurs og seminarer her.

Ta gjerne kontakt om du vil ha hjelp til digital markedsføring


Vennligst fyll ut ditt navn.
Vennligst fyll ut din e-postadresse som vi kan kontakte deg på.
Vennligst skriv en kort og beskrivende forklaring på hva henvendelsen gjelder.