Innhold Meny
Vangen & Plotz
 1. Hjem
 2. Aktuelt
 3. Kan du nok om digital strategi?

Kan du nok om digital strategi?

Hvordan jobbe med bedriftens digitale strategi på en måte som sikrer at dere får benyttet de digitale mulighetene godt nok?


Skrevet av: Linn Therese Kohmann Prosjektleder/Seniorrådgiver strategisk kommunikasjon 46955195 linn@vangenplotz.no
Digital strategi og forretningsutvikling, kommunikasjon, digital markedsføring, SoMe, universell utforming, innholdsarkitektur, Inbound Marketing og annonsering.

Publisert 05 april, 2022
Stategi illustrasjon ny

Skal du i gang med en digital prosess, transformasjon eller videreutvikling? Hvor gode er dere som ledergruppe når det gjelder å jobbe med digital strategi på et overordnet nivå? Er du sikker på at målene dere har satt dere ikke egentlig er tiltak (hvordan), som jo er operasjonalisering av målene (hvorfor), og at dere har turt å tenke stort nok når det gjelder hva dere kan digitalisere?

Seks tegn på at dere bør jobbe med digital strategi:

 • Kommunikasjons- og salgsstrategien og målene deres deres avviker fra overordnede forretningsmål.
 • Dere mangler en plan for søkeord dere vil treffe på i digitale kanaler. Det vil si at det ikke er sammenheng mellom domenenavn, innholdsarkitektur og struktur på nettsiden, eventuelle applikasjoner og sosiale medier der dere er tilstede. Resultatet er at dere blir mindre søkbare i digitale kanaler.
 • Kundene synes det er vanskelig å finne fram til det de har behov for på plattformene og/eller kanalene dere har.
 • Dere mangler innsikt i hvem kundene deres er og hva de tenker om deres digitale avtrykk.
 • Dere mangler et tydelig skille mellom hva som er mål og hva som er tiltak. Ofte er målene i praksis tiltak. Eksempelvis “vi må gjøre noe mer på Facebook”, eller “vi må lage en ny nettside”.
 • Ledergruppen har ikke utarbeidet en felles digital strategi på tvers av de ulike ansvarsområdene i bedriften. Dette resulterer i at dere ikke får utnyttet de digitale mulighetene. Det ligger helt sikkert mye digitalt gull i verktøy og programvare bedriften allerede benytter, eksempelvis big data og maskinlæring.

Vil bare lage en ny nettside eller app

Vi i Vangen & Plotz blir ofte kontaktet av kunder som ønsker å fornye nettsiden sin, starte nettbutikk eller utvikle en applikasjon for å realisere digital muligheter. For å sikre at de tekniske løsningene man investerer tid og penger i løser de behovene dere og kundene deres har på en helhetlig og effektiv måte mener vi at det er viktig å starte med en god digital strategi. Ved å løfte seg opp fra det konkrete behovet for en nettside og se på hele bedriftens strategier i sammenheng kan man avdekke digitale muligheter og utvikle enda bedre løsninger for framtida.

Kurs i digital strategi

En god strategiprosess der hele ledergruppen er involvert er nøkkelen for å sikre gode, effektive digitale løsninger på tvers av fagfelt. Dette kommer bedriften til gode ved bedre effektivitet internt, bedre kundeservice, bedre søkbarhet og relevans i digitale kanaler, og mye mer treffsikre tiltak når strategien skal operasjonaliseres. Med gode mål og en god strategi blir det også lettere for den enkelte å prioritere riktig i hverdagen. Det handler om å gjøre de rette tingene - ikke bare gjøre ting riktig.

Digital strategi illustrasjon forretningtjenestedesign

I våre kurs i digital strategi går vi gjennom:

 1. Hva en digital strategi er, når det er så stort at man bør kalle det en digital transformasjon og når det du har egentlig er en kommunikasjons- eller markedsplan.
 2. Hvordan sette seg gode og relevante mål uten å ramle i “tiltaksfella”.
 3. Hvordan kartlegge interessenter og målgrupper, både i strategiarbeidet og for resultatet.
 4. Hvilke områder bør bedrifter ha et ekstra blikk på i digitale strategier? Eks. vurdering rundt når man bør starte en nettbutikk, når det er bra med en app i stedet for å ha alt på nettsiden, hvordan få bedre utnyttelse av kundedata og eksisterende kundesystemer inn i markedsarbeidet, bedre tverrfaglig jobbing ved hjelp av digitale løsninger og så videre.
 5. Lover og regler knyttet til digital utvikling og leveranser: Universell utforming, personvernlovgivning (GDPR) m.m.
 6. Typiske faser i en strategiprosess, samt faser i utviklingsprosjekter innen teknologi og/eller kommunikasjon/markedsføring.
 7. Fallgruver når man jobber med strategi: Formell og uformell makt, hvem involveres når, motforestillinger og konflikt.
 8. Tips og råd til verktøy som kan hjelpe dere i strategiarbeidet.
 9. Veien videre: Hva bør du tenke på når du skal implementere en digital strategi.
 10. Utviklingsprosjekter: Hva bør hele ledergruppen mene noe om knyttet til digitale strategier og prosjekter og når er det greit å “slippe taket” og la prosjektgrupper jobbe i fred.

Vi tilpasser alltid kurset til bedriftens behov, derfor vil ledergruppa bli utfordret med oppgaver og spørsmål knyttet til noen av områdene i strategien underveis. Hva som er mest relevant å jobbe med i din bedrift blir vi enige om på forhånd.

Unik tverrfaglig kompetanse

Vangen & Plotz har en unik kompetanse i skjæringspunktet mellom teknologisk utvikling og kommunikasjon- og markedsfaglig kompetanse. Vi har både utdanning og praksis innen prosjekt- og prosesstyring, samt lang praktisk erfaring i å lede organisasjoner og team gjennom komplekse problemstillinger på en forståelig og enkel måte. Vi har selv jobbet i både store og små bedrifter før vi ble konsulenter, og er gode å ha på laget når man trenger hjelp til å komme forbi interne hindringer eller krevende diskusjoner på en god og ryddig måte. Erfaringsmessig er det lurt å ha med seg en ekstern part til å fasilitere slike prosesser, slik at alle i ledergruppen kan bidra inn med sine faglige synspunkter og ikke ha ansvaret for å balansere ulike behov underveis.

DIFI sin illustrasjon av prosjektfaser

Strategikurset passer for:

Ledere, fagledere, styremedlemmer, kommunikasjons- eller markedssjefer, salgsledere, kundesenter-ansvarlige, IT-sjefer eller andre som har behov for å se teknologi, kommunikasjon og kundebehandling i sammenheng.

Kontakt oss for tilbud på kurs:

Operasjonalisering av din digitale strategi

Når du har en god digital strategi på plass, og til og med kanskje har satt i gang en web-prosjekt eller fått din nye nettbutikk opp å gå, har tiden kommet for å jobbe strategisk og godt med kommunikasjon- og markedsføring.

Det er mange fallgruver i kommunikasjonsarbeid, både teknisk, strategisk og operativt. Det er derfor viktig at de i bedriften som har ansvar for dette både internt og eksternt kjenner til både lover og regler knyttet til universell utforming, kontinuerlig godt arbeid med SEO (søkemotoroptimalisering) og riktig bruk av innhold, kampanjer, annonser med mer, med gode og tydelig CTA (handlingsknapper). Våre digitale rådgivere jobber mye med veiledning, kurs og workshops knyttet til kommunikasjons- og markedsarbeid i praksis og står klare til å hjelpe deg å få det beste ut av dine nye tekniske løsninger.

Vi hjelper deg gjerne med ditt markedsføringsarbeid

En markedsplan bør alltid henge sammen med det overordnete strategiarbeidet. Les våre tips til hvordan vi kan bidra til at du jobber smart digitalt her eller kontakt oss for bistand til å utvikle en god kommunikasjonsstrategi.

Kontakt oss for hjelp med digital markedsføring!