ROP.no har fått en real oppgradering!

Nettsidene til Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har blitt fornyet og forenklet, slik at du lett skal kunne finne frem til det innholdet som er mest relevant for deg. ROP-tjenesten har som målsetning å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rus og psykiatri.

Vangen & Plotz har sammen med ROP bygget ny plattform for ROP.no og vi er veldig stolte av å se løsningen gå live til både brukere og redaktører. 

Foruten å bygge nye ROP.no med nytt design og innholdsarkitektur, har vi i tillegg integrert ROPbruker.no og ROP-TV.no inn i ROP.no. For å gi både brukerne og redaktørene best mulig opplevelse og samtidig være trygge på å ha en løsningen som enkelt lar seg skalere etter bruker -og markedskrav, ble denne løsningen bygget på Episerver CMS. Ved å benytte oss av Episerver CMS har vi også relativt enkelt fått migrert alt innhold fra de gamle løsningene inn i nye ROP.no

 - For en utrolig morsom og utfordrende reise! Team bilde

Prosjekt -og teamleder Arnt Grøstad (midten) var veldig glad og stolt da ROP.no gikk Live og korker kunne sprettes og kake konsumeres. Sammen med Knut Svangstu (venstre), Torunn Surnflødt (høyre) har de sammen jobbet for å kunne gi  ROP en moderne, intuitiv og skalerbar løsning på Episerver CMS plattformen.

En god løsning kommer ikke av seg selv
Selv om Vangen & Plotz har veldig dedikerte designere og utviklere, mener vi det er en absolutt suksessfaktor at kunden er drivende for utviklingen av et leveranseprosjekt og tar en større rolle i leveranseteamet. Og nettopp i dette prosjektet ble dette innfridd til det ytterste. Kjerst Skar Staarvik har som produkteier virkelig stått hardt i rollen sin og vært med å løfte løsningen til det den har blitt. Arnt uttaler selv at han føler han startet med et leveranseteam på tre personer + produkteier, men etter kort tid opplevde han at han jobbet med et team bestående av fire personer, hvor Kjersti var det naturlig teammedlem.

Det er enkelt å levere når produkteieren er så tydelig i hva hun vil ha, og jobber så godt sammen med designere og utviklere.

Det har selvsagt vært flere mennesker som har vært innvolvert i prosjektet, både fra ROP og fra Vangen & Plotz, og de fortjener alle sin hyllest. Arnt trekker gjerne frem Tore Willy Lie - ROPtv og Frøy Lode Wiik, journalist som nøkkelspillere for å ivareta hhv ROPtv og redaktørinnholdet i nye ROP.no.

Kjersti Skar Staarvik
Produkteier og redaktør Kjersti Skar Staarvik

Kjersti Skar Staarvik har hatt rollen som produkteier fra ROP og har satt sitt og ROP sitt preg på løsningen. Det er enkelt å levere når produkteieren er så tydelig i hva hun vil ha, og jobber så godt med designere og utviklere, sier Arnt da han oppsummerer prosjektet på lanseringsdagen. 
- Med sammenslåing av tre nettsteder, nytt design og ny plattform har dette blitt den mest omfattende, digitale utviklingsprosessen siden etableringen av ROP i 2012. Det har vært både morsomt, utfordrende og fremfor alt lærerikt å arbeide sammen med Vangen & Plotz i dette prosjektet, legger Kjersti til.

Løsningen fortsetter å vokse
Det er både gøy og litt vemodig å se et slikt prosjekt være ferdigstilt. Teamet har jobbet med dette over en lengre tid og det har nærmest hvert hverdagen til den enkelte. Men temaet har sammen med Kjersti et beveglig mål om å alltid kunne gi best mulig informasjon og opplevelse til brukerne av ROP.no og herav kunne tilpasse løsningen til de alltid endrende bruker -og forretningskrav som måtte komme. Ved å gå for Episerver CMS har vi fordelen av at det stadig komme nye oppdateringen av Episerver sentralt, som enkelt lar seg implementere inn i ROP.no. På denne måten opplever man at løsningen fortsetter å vokse og forbedre seg, og man slipper store og kostnadskrevende oppdateringer annenhvert år.

Vi håper du liker nye ROP.no, og at du får nytte av ressursene vil tilbyr. Besøk oss på ROP.no

Rop.no