Media Bergen AS kjøper 80% av aksjene i Vangen & Plotz AS

Media Bergen AS kjøper 80% av Vangen & Plotz AS gjennom selskapet Vangen & Plotz Holding AS med virkning fra 29. juni 2018.

Vangen & Plotz har opplevd en solid vekst siden oppstarten i 2010. Selskapet har utviklet seg sammen med markedet, og har tatt viktige steg mot å bli et naturlig førstevalg som totalleverandør innenfor digitale tjenester på Innlandet. Selskapet leverer merverdi innenfor tjenesteområder som:

  • Strategi og rådgivning
  • Digitale løsninger
  • Innhold og markedsføring
  • SEO og analyse

Markedet er preget av konsolidering og stadig tøffere konkurranse, og det er viktig å se helheten i dagens digitalisering. For å styrke våre tjenester og leveranser mot eksisterende kunder, og videreføre selskapets posisjon og slagkraft, har det vært jobbet med å se på aktuelle partnerskap. Etter en god prosess med flere spennende kandidater er resultatet at Media Bergen går inn som hovedaksjonær, med flere av de ansatte som medaksjonærer.

Vangen & Plotz vil fortsatt ha hovedsete på Hamar og Lillehammer. De ansatte i Vangen & Plotz skal arbeide selvstendig og aktivt mot eksisterende og nye kunder i Mjøsregionen. Selskapet viderefører det gode samarbeidet med Ferskvann og andre samarbeidspartnere. Selskapet blir en del av Media Bergens innovative og digitale byrågruppe som består av selskaper innen teknologi, kommunikasjon og reklame, og er lokalisert i Bergen, Oslo, Stavanger, Drammen, Hamar, København og Stockholm.

For oss handler dette om å utvikle og styrke Vangen & Plotz for å kunne levere økt helhet og kvalitet til kundene våre også i fremtiden. Med Media Bergen får vi en solid eier og samarbeidspartner, med lang erfaring og kompetanse innenfor forretningsutvikling. Vi kommer nærmere våre kunder i Oslo, med kontor i Kongens Gate 6. Media Bergens kultur treffer vårt verdigrunnlag meget godt, og vi ser frem til å videreutvikle oss som en attraktiv arbeidsplass og et ledende kompetansemiljø, sier styreleder i Vangen & Plotz, Steffen Bye Vangen.

Vangen & Plotz er et spennende miljø med et sterkt teknisk fundament. Selskapet tilfører oss digital styrke innenfor utvikling og markedsføring, og har en solid posisjon på Innlandet. Vi ønsker at Vangen & Plotz skal videreføre sin kompetanse og sine ferdigheter, bygge lag, bygge kultur. Det er menneskene som gjør jobben, og vi vil legge til rette for at enkeltindividene blomstrer i fellesskapet, sier styreleder i Media Bergen, Ove Grønnevik.