Østlandet Gjenvinning i strategisk IT-satsning med nøkkelpersoner fra Vangen & Plotz

Vangen & Plotz bistår med digital rådgivning og prosjektledelse når Østlandet Gjenvinning utarbeider en helthetlig strategi for sitt digitale økosystem.

Utfordring

Østlandet Gjenvinning AS (ØG) er en sentral aktør innen avfall, gjenvinning og transport og er i dag størst i Hedmark og Oppland. Østlandet Gjenvinning er i en bransje som har til dels kompliserte prosesser og produkter. Mye tid og ressurser på manuelt arbeid, derfor ønsket ØG å utarbeide en helhetlig strategi for hele sitt digitale økosystemet for å kunne effektivisere arbeidet.

Tilnærmingen

I august 2015startet Østlandet Gjenvinning (ØG) opp et forprosjekt for å kartlegge nåsituasjon vedrørende IT-systemene og situasjonen rundt disse. Forprosjektet ble startet opp med Jon Inge Kjørum og Andreas Opsahl fra ØG, og innleid digital rådgiver Steffen Vangen fra Vangen & Plotz. I tillegg til effektivisering har det vært et viktig element i forprosjektet å redusere risiko. Gjennom en brukerorientert og strategisk tilnærming har prosjektgruppen landet på å bygge infrastruktur med et fagsystem som nav blant IT-systemene.

Resultat

Resultatet av forprosjektet førte til at Østlandet Gjenvinning har inngått en avtale med AMCS gruppen fra Irland. AMCS har lang erfaring med leveranser av skybasert  programvareplattform som er basert på de beste praksisprosessene til tusenvis av avfalls- og gjenvinningsfirmaer over hele verden.

I forbindelse med denne avtalen er også prosjektteamet til ØG utvidet med at Arnt Grøstad fra Vangen & Plotz som inntar rollen som prosjektleder for implementeringsprosjektet.

KickoffFra venster: Steffen Vangen, Arnt Grøstad, Andreas Opsahl, Tommy Grönberg

Veien videre:

26.oktober ble det avholdt kickoffmøte for implementeringsprosjektet. I dette møtet var prosjektgruppen fra Østlandet Gjenvinning representert av produkteier Andreas Opsahl fra ØG, prosjektleder Arnt Grøstad og digital rådgiver Steffen Vangen fra Vangen & Plotz. Disse fikk gleden av å møte Tommy Gröberg som er fungerende prosjektleder for AMCS gruppen. Sammen skal disse i en periode på ca et år, realisere skifte av Østlandet Gjenvinning sitt ERP system*.

*ERP system: ERP-systemet integrerer intern og ekstern ledelsesinformasjon på tvers av hele bedriften og håndterer størstedelen av bedriftens funksjonelle områder, eksempelvis finansiering/regnskap, produksjon, salg, service, CRM - Customer Relationship Management, etc.

Har du spørsmå om prosjektet? Ta kontakt her

 

Har du spørsmå om prosjektet? Ta kontakt her