Innhold Meny
Vangen & Plotz
  1. Hjem
  2. GDPR

GDPR

Vern av personopplysninger er et viktig fokusområde for Vangen & Plotz og vi jobber kontinuerlig med å sikre data på en sikker og forsvarlig måte.


Hvordan jobber Vangen & Plotz med GDPR?

Personvernforordningen - GDPR
25.mai 2018 trer personvernforordningen (GDPR) i kraft. Dette skaper konsekvente regler for vern av personopplysninger i hele Europa. Mange av prinsippene bygger på gjeldende regler, men personvernforordningen har et bredere omfang og mer normative standarder. Det kreves eksempelvis høyere standard for samtykke og den registrertes rettigheter blir utvidet når det gjelder tilgang til og portering av deres data.

Vangen & Plotz forpliktelse og forberedelse

Vern av personopplysninger er sentralt for Vangen og Plotz. Våre forberedelser i forbindelse med personvernforordningen er godt i gang og vi har en tverrfaglig arbeidsgruppe som følger dette tett.

Gjennom hele prosessen forplikter Vangen & Plotz seg til følgende:

  • Gjennomsiktighet
    Du vil til enhver tid finne informasjon om hvilke opplysninger som brukes og lagres om deg som på våre nettsider under retningslinjer for personvern og cookies.
  • Ansvar og kontroll
    Vi er ansvarlige for våre fremgangsmåter og har utarbeidet interne rutiner for hvordan vi skal håndtere personopplysninger. Vi har regelmessige møter internt og løpende kontakt med myndigheter for å holde rutinene oppdatert og gjøre endringer ved behov.

Vangen & Plotz som behandlingsansvarlig og databehandler

Behandlingsansvarlig
I de tilfeller man bestemmer formålene og midlene for behandling av personopplysninge er man behandlingsansvarlig.

På samme måte som i dagens personvernlov, må behandlingsansvarlig ha utføre samsvarstiltak for å dekke hvordan data samles inn, hva dataene brukes til, hvor lenge data lagres og sikre at den registrerte har rett til tilgang til data om seg selv.

Databehandler
Når man behandler personopplysninger på vegne av en behandlingsansvarlig er man en databehandler. Nå gjelder enkelte forpliktelser direkte for databehandlerene. Behandlingsansvarlige må binde denne behandlingen i bestemte kontraktsmessige forpliktelser i en databehandleravtale for å sikre at data behandles og en trygg og lovlig måte.

Vangen & Plotz fungerer i flesteparten av våre tjenester som databehandler i samarbeid med bedrifter og andre tredjeparter.

Når Vangen & Plotz behandler data som databehandler på dine vegne, må din bedrift ha lovlig grunnlag for å behandle og dele dataene med oss.