Om oss

Vangen & Plotz er et ledende kompetansemiljø innenfor digitale løsninger. Med innsikt, strategi og teknologi skaper vi gode kundereiser.


Konsulentselskap, digitalbyrå, IT-selskap eller teknologibedrift er alle gode betegnelser på hva Vangen & Plotz er. For oss handler det om å definere oss ut fra hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Innsikt, strategi og teknologi i samspill med gode kolleger og solide kunderelasjoner danner en helhet som øker kvaliteten i de løsningene og tjenestene vi leverer. Vi mener at det er i samspillet med andre mennesker at magien skjer og teknologien får verdi.
Derfor er vår visjon - Vi skaper sammen.

Vangen & Plotz består av erfarne forretningsutviklere, systemutviklere, driftspersonell, interaksjonsdesignere, digitale rådgivere, markedsførere, prosjektledere og innholdsprodusenter.

Hovedkontoret ligger ytterst på Espern-tomta i Hamar, helt ned til Mjøsa, hvor vi er samlokalisert med Ferskvann reklamebyrå. Vi har også et hyggelig avdelingskontor på Fabrikken i Lillehammer.

Vi jobber nasjonalt, med store og små kunder innenfor primærnæring, industri, tjenesteytende næring, fylkeskommuner, skolesektor og lag/foreninger.