Innhold Meny
Vangen & Plotz
  1. Hjem
  2. Om oss

Om oss

Vangen & Plotz er et ledende kompetansemiljø innenfor digitale løsninger. Med innsikt, strategi og teknologi skaper vi gode kundereiser.


Konsulentselskap, digitalbyrå, IT-selskap eller teknologibedrift er alle gode betegnelser på hva Vangen & Plotz er. For oss handler det om å definere oss ut fra hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Innsikt, strategi og teknologi i samspill med gode kolleger og solide kunderelasjoner danner en helhet som øker kvaliteten i de løsningene og tjenestene vi leverer. Vi mener at det er i samspillet med andre mennesker at magien skjer og teknologien får verdi.
Derfor er vår visjon - Vi skaper sammen.

Vangen & Plotz består av erfarne forretningsutviklere, systemutviklere, driftspersonell, interaksjonsdesignere, digitale rådgivere, markedsførere, prosjektledere og innholdsprodusenter.

Vi jobber nasjonalt, med store og små kunder innenfor primærnæring, industri, tjenesteytende næring, fylkeskommuner, skolesektor og lag/foreninger.

Hovedkontoret ligger i Vangsveien i Hamar sentrum, like ved CC Stadion. Vi har også et hyggelig avdelingskontor på Fabrikken i Lillehammer.

Virksomheten ble stiftet i november 2010, og er gasellebedrift 2015, 2016, 2017 og 2018. Selskapet ble sommeren 2018 en del av Media Bergens innovative og digitale byrågruppe som består av selskaper innen teknologi, kommunikasjon og reklame, og er lokalisert i Bergen, Oslo, Stavanger, Drammen, Hamar, København og Stockholm.

Vi er Vangen & Plotz