Innhold Meny
Vangen & Plotz
  1. Hjem
  2. Tjenester
  3. Digital tjenesteutvikling og strategi

Digital tjenesteutvikling og strategi

Vangen & Plotz hjelper bedrifter å ta i bruk data på en smart måte og bygge digitale strategier for tjenesteutvikling, kundereiser og markedsføring.


Lauren Mancke 60627 Unsplash

Innsikt og digital strategi

Ønsker du å digitalisere dine tjenester, både interne og eksterne prosesser og systemer? Det snakkes mye om digital transformasjon og tjenestedesign, bruk av AI og VR og Big data. En god digital strategi kan være med å forenkle mange funksjoner og tjenester, samt gi et bedre beslutningsgrunnlag også innenfor andre områder. Enten det er knyttet til økonomi, salgsprosesser, kundeoppfølging, innovasjon og utvikling eller ved forbedring av eksisterende tjenester. Men hva innebærer det egentlig å jobbe strategisk med digital utvikling?

Les mer om digital strategi her.

Stategi illustrasjon ny

Unik tverrfaglig kompetanse

Vangen & Plotz har en unik kompetanse i skjæringspunktet mellom teknologisk utvikling og kommunikasjon- og markedsfaglig kompetanse. Vi har både utdanning og praksis innen prosjekt- og prosesstyring, samt lang praktisk erfaring i å lede organisasjoner og team gjennom komplekse problemstillinger på en forståelig og enkel måte. Vi har selv jobbet i både store og små bedrifter før vi ble konsulenter, og er gode å ha på laget når man trenger hjelp til å komme forbi interne hindringer eller krevende diskusjoner på en god og ryddig måte. Erfaringsmessig er det lurt å ha med seg en ekstern part til å fasilitere slike prosesser, slik at alle i ledergruppen kan bidra inn med sine faglige synspunkter og ikke ha ansvaret for å balansere ulike behov underveis.

Sammen finner vi retning, mål og tiltak som gjør bedriften rigget til å møte fremtidens digitale hverdag.

Kontakt oss for en uforpliktende prat